Provinciale renovatiepremie bij verhuur via SVK

Scroll naar

Bedrag van de toelage:

 • Het bedrag van de subsidie bedraagt 50% van de renovatiekosten en wordt beperkt tot volgende maxima:
  • Woongelegenheid met maximum één slaapkamer – maximum €5.000.
  • Woongelegenheid met twee slaapkamers – maximum €7.500.
  • Woongelegenheid met drie of meer slaapkamers – maximum €10.000.
 • Het bekomen subsidiebedrag kan worden opgetrokken (deze gevallen kunnen niet gecumuleerd worden):
  • Met 30% indien de woning is opgenomen op de leegstandslijst van de gemeente.
  • Met 20% indien de energiescore van de woning na de werken minder dan 250 kWH/m² jaar is voor huizen en minder dan 200 kWH/m² voor studio’s of appartementen.
  • Met 10% indien er extra is geïnvesteerd in functie van de toegankelijkheid van de woning.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door de aanvrager vóór het starten van de werken.
 • De werken mogen niet worden aangevat vóór een afgevaardigde van de provincie ter plaatse is geweest.
 • Het hoofdhuurcontract (tussen eigenaar en SVK) moet afgesloten zijn voor een minimum termijn van negen jaar die begint te lopen binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de werken.
 • De inhuurprijs bedraagt maximaal €350 voor woningen met één slaapkamer, €400 voor woningen met twee slaapkamers, €450 voor woningen met drie slaapkamers en €500 voor woningen met vier of meer slaapkamers. Deze bedragen gelden op datum van inwerkingtreding van het reglement en worden gekoppeld aan de gezondheidsindex. De eerste indexaanpassing gebeurt op 1 januari 2016.
 • De kosten van de subsidieerbare werken moeten minimum €10.000, excl. btw, bedragen per wooneenheid.

Aanvraag

Voor meer informatie over deze premie kan je terecht op de website van Provincie West-Vlaanderen.

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be