Renovatiepremie (Vlaams)

Voer je grote renovatiewerken uit aan jouw woning? Dan heb je misschien recht op de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen.

Let op! Sinds 1 december 2015 is er een nieuwe renovatiepremie met een aantal gewijzigde voorwaarden.

Voorwaarden

 • De premie moet voortaan in twee keer worden aangevraagd. Het is dus mogelijk om twee keer € 5000 premie te krijgen. Tussen de twee aanvragen moet er minimum één en maximaal twee jaar liggen. Je kan maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar. Om ten volle van de premie te kunnen genieten, is een goede renovatieplanning dus belangrijk. Het maximale bedrag van de beide premies samen is € 10.000. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen.
 • Volgende categorieën komen in aanmerking:
  • De structurele elementen van de woning: funderingen, muren, draagvloeren en trappen
  • Het dak: dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer
  • Het buitenschrijnwerk: ramen en buitendeuren
  • De technische installaties: elektrische installatie, sanitaire installatie in badkamer en toilet en centrale verwarming

Per categorie moet je minstens € 2500 aan factuurbedragen voorleggen. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

 • Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet je dus twee aanvragen indienen. Voor elke categorie kun je maar eenmaal een premie aanvragen. Hierop geldt een uitzondering als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor: dan mag je ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kun je natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.
 • De woning die je renoveert of het gebouw dat je omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.
 • Als je als eigenaar- bewoner een aanvraag indient:
  • mag je geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum. (hierop gelden enkele uitzonderingen)
  • mag je niet meer verdienen dan:
   • 41 440 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
   • 59 200 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3320 euro per bijkomende persoon ten laste)
   • 59 200 euro als je gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste)
   • Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.
 • Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.
 • Wat als je al eerder een premie hebt gekregen?
  • Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kun je als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.
  • Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

 

Bijzonderheden

Meer informatie kan je vinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Aanvraag

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be

 

Overgangsmaatregel

Er is een overgangsmaatregel voorzien voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst: tot 1 februari 2016 kunnen aanvragen worden ingediend onder de voorwaarden van het oude stelsel. Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies/