Renovatiepremie bij verhuur via SVK (Vlaams)

Voer je grote renovatiewerken uit aan jouw woning? Dan heb je misschien recht op de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen.

 

Voorwaarden

 • Je kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.
 • Het maximale bedrag van de beide premies samen is 10.000 euro. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Volgende categorieën komen in aanmerking:
  • De structurele elementen van de woning: funderingen, muren, draagvloeren en trappen
  • Het dak: dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer
  • Het buitenschrijnwerk: ramen en buitendeuren
  • De technische installaties: elektrische installatie, sanitaire installatie in badkamer en toilet en centrale verwarming
 • Per categorie moet je minstens 2.500 euro aan factuurbedragen voorleggen.
 • De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.
 • Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet je dus twee aanvragen indienen.
 • Voor elke categorie kun je maar eenmaal een premie aanvragen. Hierop geldt een uitzondering als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor: dan mag je ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kun je natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.
 • De woning die je renoveert of het gebouw dat je omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.
 • Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Wat als je al eerder een premie hebt gekregen?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kun je als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.
Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Bijzonderheden

Er is een overgangsmaatregel voorzien voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst: tot 1 februari 2016 kunnen aanvragen worden ingediend onder de voorwaarden van het oude stelsel.

Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kun je terecht bij de woondienst en op www.wonenvlaanderen.be/premies

Meer informatie vind je op de website van Wonen Vlaanderen.

Aanvraag

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be