Zonneboilers: subsidie (Gemeente)

Voorwaarden

 • Voor woningen, meergezinswoningen en scholen op het grondgebied van Zonnebeke.
 • De eigenaar die de installatie aanbrengt, verbindt er zich toe de woonfunctie niet op te geven binnen de 10 jaar na toekenning van de premie op straf van teruggave van de verleende subsidie.
 • In geval van huurwoningen moet de bewoner:
  • Een geregistreerde overeenkomst voorleggen waaruit blijkt dat de eigenaar:
   • Instemt met de uit te voeren werken.
   • Het recht van gebruik van de woning waarborgt voor een overeengekomen termijn van minstens 10 jaar, die ingaat op de datum van de voltooiing van de werken.
   • Voor de bedoelde periode afziet van om het even welke huurverhoging of vergoeding op basis van uitgevoerde werken.
  • De woning gedurende de overeengekomen termijn zelf bewonen en zijn recht op bewoning noch geheel noch gedeeltelijk afstaan.
 • De installatie mag niet verkocht of verruild worden op straf van teruggave van de verleende subsidie.

Bijzonderheden

De subsidie bedraagt 25% van de aangetoonde kostprijs (incl. btw) van de installatie met een maximum van 500 euro.

Aanvraag

Aanvraagformulier of aan te vragen op de woondienst.

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be

 

Tips

Deze subsidie is enkel van toepassing op zonneboilers, niet op zonnepanelen. De subsidie van zonnepanelen is sinds 01/11/2013 weggevallen. Inwoners die zonnepanelen gekocht en geïnstalleerd hebben vóór 01/11/2013, kunnen nog aanspraak maken op deze premie.