Private toegangswegen verharden: subsidie (Gemeente)

Voorwaarden

  • Voor eigenaars of gebruikers van een private of bedrijfswoning (gelegen in de gemeente Zonnebeke) die hun toegangsweg vanaf de openbare weg tot aan hun woning uitrusten met duurzame verharding (geen steenslagverharding!) van minstens 2,5 m breedte op 5 cm dikte.
  • Komen niet in aanmerking:
    • De eerste 10 strekkende meter.
    • Het aantal meter boven de 1.000 meter.
  • De werken moeten uitgevoerd worden door een privaat aannemer op kosten van de eigenaar.
  • De controle gebeurt door de technische dienst.

Bijzonderheden

De éénmalige toelage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van €10 de strekkende meter.

Aanvraag

Schriftelijk aanvragen op de technische dienst en een schriftelijke toezegging afwachten voor het aanvangen van de werken.