Verbeterings- en aanpassingspremie (Vlaams)

Scroll naar

Voer je verbeteringswerken of aanpassingswerken uit aan jouw woning? Dan heb je misschien recht op de verbeterings- en aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen.

Voorwaarden

  • De facturen mogen bij aanvang niet ouder zijn dan één jaar.
  • Er staat een begrenzing op het inkomen. Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2016 is dus het belastbaar inkomen van 2013 van tel.
  • Voor aanvragen in 2016 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 29.600 euro (+ 1.540 euro extra per persoon ten laste).
  • Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 59.200 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).
  • Binnen een periode van tien jaar kun je drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. Je mag wel geen twee aanvragen indienen voor gelijkaardige werken (vb. ramen vernieuwen).
  • Binnen een periode van tien jaar na de uitbetaling van een renovatiepremie, kan voor dezelfde woning geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden aangevraagd.

Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst en op de website van Wonen Vlaanderen.

Aanvraag

Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kan je terecht op de woondienst en op de website van Wonen Vlaanderen.

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be