Warmtepomp (Eandis)

Scroll naar

De premie wordt als volgt berekend:

  1. Elektrische warmtepompen: €270 x ((0,87 x COP) - 2,5) x het nominaal totaal elektrisch vermogen bij verwarmen volgens de betreffende norm uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot €1.700 per wooneenheid of woning.
  2. Gaswarmtemompen: €270 x ((0,87 x COP) - 1) x het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot €1.700 per wooneenheid of woning.

De maximale premie bedraagt €1.700. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd.

Bijzonderheden

- Voor bestaande woningen aangesloten op het distributienetwerk voor 1/1/2014.

Aanvraag

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be