Aangifte van je belastingen - 2022

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte (inkomsten 2021), dan kan je een telefonische afspraak maken via 0257 55 666. Heb je een andere vraag over je belastingen? Bel dan naar 0257 57 360.

Meer info? Federale Overheidsdienst Financiën, financien.belgium.be