BE-Alert: succesvolle test!

Onze BE-Alert test op 3 oktober is succesvol uitgevoerd!

Er werden in totaal 814 sms'jes en 736 mails verstuurd én goed ontvangen door al wie is ingeschreven. De test is trouwens niet opgemerkt voorbij gegaan, want het aantal inwoners dat zich ondertussen heeft ingeschreven, is al bijna met de helft toegenomen!

Voor wie BE-Alert nog niet kent: het is een alarmeringssysteem waarmee we jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms en/of e-mail.

Om een bericht te ontvangen, moet je jou registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.

be-alert_statistieken