Bekendmaking en terinzagelegging van het volledigverklaarde kennisgevingsdossier ontwerp MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

De procedure voor terinzagelegging  loopt van 30 juli 2021 tot en met  29 augustus 2021. De kennisgeving kan worden ingezien op de gemeentelijke milieudienst tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur (op afspraak), op volgend adres: dienst omgeving, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke.

De volledig verklaarde kennisgeving kan gedurende deze periode tegelijkertijd via de volgende kanalen kan worden geraadpleegd:

Publicatiedatum: 30 juli 2021