Bekendmaking: lijst gezworenen Assisenhof

Bekendmaking van de opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

 

De Burgemeester

 

Brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek op 28 januari 2021 te 9 uur, in het gemeentehuis, Langemarkstraat 8, overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Hij wordt bijgestaan door de schepenen:

Ingrid Vandepitte en Jan Vandoolaeghe

De loting geschiedt in het openbaar.

Zonnebeke, 19 januari 2021