Bekendmaking openbaar onderzoek gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit

In maart keurde de gemeenteraad het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening rond woonkwaliteit goed. Deze verordening bepaalt hoe nieuwe en gerenoveerde woningen in Zonnebeke er moeten uitzien. Op die manier wil de gemeente kwaliteitsvol wonen bevorderen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • De minimale oppervlaktes voor bepaalde ruimtes in woningen.
  • De normen voor voldoende daglicht en mogelijkheid voor verluchting.
  • De minimale oppervlakte voor studio’s.
  • Een minimale oppervlakte voor een verplichte buitenruimte.
  • Voorziening van autostandplaatsen

Vooraleer deze verordening in werking treedt, krijgt de bevolking de kans om het dossier in te kijken en eventueel bezwaren in te dienen. Het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kun je elke werkdag vanaf 13 mei 2019 t.e.m. 11 juni 2019 tussen 9 en 12 uur komen inkijken op de dienst omgeving of raadplegen via deze link.

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk op 11 juni 2019 aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, P/A dienst omgeving, Langemarkstraat 8, te 8980 Zonnebeke.

Voor vragen over de stedenbouwkundige verordening van woonkwaliteit kan je terecht bij de dienst omgeving.