Captatieverbod IJzerbekken uitgebreid

Sinds 10 juli geldt er over het volledige gebied van het IJzerbekken een captatieverbod. Dit betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) geen water mag gecapteerd worden. Deze maatregel komt er doordat het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag staat. De zomerdroogte zorgde er immers samen met de hoge temperaturen voor dat de akkers nood hebben aan beregening. Daardoor werd er veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters maar de huidige situatie laat dit niet meer toe.
Vandaag, op 24 juli, wordt het captatieverbod ook opgelegd voor de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge. Het verbod van 10 juli blijft ook verder van kracht.

Enige uitzonderingen 

  • weidepompjes voor dieren 
  • vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming

Watergebruik

Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (maar ook sportvelden…) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen. Er wordt wel aangedrongen om efficiënt met het water om te springen.

Meer informatie vind je op de website van de provincie

ijzerbekken

Politiebesluit 10/07/2019

Politiebesluit 24/07/2019