De Westhoek installeert zijn schakelzorgcentrum in Mesen

AUTEUR: Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator Dienstverlenende Vereniging Westhoek
CONTACTPERSONEN: Sandy Evrard, Burgemeester Mesen (0475 56 62 97) en Eva Ryde, Schepen Welzijn Ieper (0491 05 70 13)

 

De gouverneur van West-Vlaanderen besliste eind vorige week om in het kader van de COVID-19 crisis en de te verwachten piek, verschillende schakelzorgcentra op te richten in West-Vlaanderen. Voor de regio Westhoek komt dit er in het vakantiecentrum Peace Village te Mesen.

Er worden in West-Vlaanderen in totaal zes schakelzorgcentra voorzien. Deze centra bieden een oplossing voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten maar die omwille van verschillende redenen nog niet naar huis kunnen. Op deze manier wordt de druk op de ziekenhuizen verlicht en blijven de ziekenhuisbedden vrij voor patiënten die daar het meeste nood aan hebben.

De organisatie voor de oprichting van het schakelzorgcentrum Westhoek in Mesen ging onmiddellijk van start. Een multidisciplinair en intergemeentelijk team bestaande uit medewerkers vanuit de verschillende gemeenten, het Jan Ypermanziekenhuis, de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, Peace Village en de huisartsenkringen startten met een theoretische denkoefening en de opmaak van een draaiboek om alles operationeel te krijgen. Het volledige traject wordt mede gefaciliteerd door de regionale Welzijnscoördinator van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek en de coördinator van de Eerstelijnszone Westhoek.

Het schakelzorgcentrum Westhoek in Mesen heeft een capaciteit van 40 bedden voor personen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis maar nog niet naar hun eigen woning of naar hun woonzorgcentrum kunnen terugkeren. Een tweede groep personen die kan opgevangen worden zijn die patiënten die niet ziek genoeg zijn om te worden opgevangen in het ziekenhuis maar waar isolatie en medische opvolging wel noodzakelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling om iedere patiënt die in het schakelzorgcentrum in Peace Village verblijft, zo snel mogelijk terug naar zijn of haar vertrouwde omgeving te laten gaan.

Deze denkoefening wordt in de loop van vrijdag 3 april afgerond. De effectieve activering  van het schakelzorgcentrum is een beslissing van de Vlaamse overheid. Al hopen we eigenlijk dat een opening van het Schakelzorgcentrum Westhoek niet nodig zal zijn.

dvw eerstelijnszonewh