De drie fases in het risicobeheersplan van het coronavirus

De FOD Volksgezondheid hanteert drie fases om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Momenteel bevinden we ons in fase twee.

  • Fase 1: de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast.
  • Fase 2 (huidige fase): de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.
  • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen?

Je vindt alle informatie over het coronavirus (COVID-19) op de website van de FOD Volksgezondheid.

Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen.

affiche