Dorpskernherziening versterkt hart van Beselare. Procedure verloopt volledig wettelijk en ethisch correct.

Het Gemeentebestuur van Zonnebeke wil graag reageren op het krantenartikel “Verdwijnt hart van Beselare?”. Dit artikel verscheen in de editie van KW van vrijdag 13 juli, het Wekelijks Nieuws.
Het artikel handelt over de dorpskernhernieuwing die de gemeente plant in het centrum van Beselare. De gemeente kocht de voorbije jaren een aantal eigendommen rondom het dorpsplein. Bedoeling is dat een bouwpromotor een project uitwerkt om het centrum van Beselare te moderniseren.

De gemeente benadrukt dat deze procedure volledig wettelijk en ook ethisch volledig correct is verlopen. Het klopt dat er twee eigendommen in de Warden Oomlaan eigendom waren van huidig Burgemeester Dirk Sioen. De aankoop van deze eigendommen werd echter al in mei 2013 goedgekeurd in de OCMW-raad. Toen was de heer Dirk Sioen nog geen Burgemeester. Dit was op dat moment Dhr. Dirk Cardoen. Er is vandaag geen enkele verbodsbepaling omtrent de verkoop van een onroerend goed tussen enerzijds een schepen die geen OCMW-Voorzitter is en het OCMW anderzijds.

Het OCMW kocht deze gronden om deze aan te sluiten bij het ruim inbreidingsproject dat het centrum sterk zal opwaarderen. De aankoop draagt zo bij tot de realisatie van de sociale doelstellingen.
De verkoopprijs voor beide eigendommen samen bedroeg 220 000 euro. Dit bedrag ligt hierbij aanzienlijk onder de aankoopwaarde van 269 500 euro, geschat door de Vlaamse Commissaris van het Aankoopcomité.
De bewering dat er geen rekening wordt gehouden met het authentiek karakter van de dorpskern klopt niet. Het gepubliceerde bestek vermeldt uitdrukkelijk dat kandidaten rekening dienen te houden met de historische erfgoedwaarde van het dorp. Zij die hierin slagen, krijgen extra punten t.o.v. kandidaten die hier geen rekening mee houden.

Kandidatuurstellingen zijn binnen en onderhandelingen worden nu opgestart rond zowel de bouwkundige als financiële kant. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft hierbij een minimumbedrag vastgesteld dat boven de waarde van de aangekochte eigendommen ligt. De eigendommen zullen aldus niet verlieslatend verkocht worden.

We vertrouwen erop met deze informatie duidelijkheid te scheppen.