Droogtemaatregelen in West-Vlaanderen opgeheven

De droogtemaatregelen zijn opgeheven sinds 3 oktober 2019.
Het politiebesluit kan je hier lezen.

 

In West-Vlaanderen blijven alle droogtemaatregelen van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek is captatie opnieuw toegelaten. Gouverneur Carl Decaluwé rekent erop dat de waterinname er doordacht gebeurt. De voorspelde neerslag laat op zich wachten. De waterkwaliteit daalt verder en almaar sneller, vooral in het IJzerbekken.

Het peil blijft te laag op de ecologisch kwetsbare waterlopen. Er is de voorspelling van neerslag de komende dagen, al worden geen gebieddekkende hoeveelheden verwacht. Bovendien zal deze neerslag niet leiden tot een structureel herstel van het peil in de waterlopen. Voor de waterlopen met een hoge ecologische waarde in West-Vlaanderen is er nog geen verbetering. Verder daalt de waterkwaliteit: er is een opmerkelijke stijging van de geleidbaarheid in de Kustpolders. In het ganse IJzerbekken blijft captatie verboden.

Na een beoordeling van de toestand in het Leiebekken is captatie uit de Mandel en de Gaverbeek opnieuw toegelaten. Dit komt tegemoet aan de grote waterbehoefte in het gebied voor de teelten in deze periode van het jaar. De waterbeheerder volgt de situatie nauwlettend op. Bij misbruik wordt er opgetreden.

In het Leiebekken is het Kanaal Roeselare-Leie nog steeds geteisterd door blauwalgen. Dit is een belangrijke waterbron voor heel wat landbouwers en industrie in die regio. De gouverneur vraagt de Vlaamse Waterweg om er de situatie heel nabij op te volgen.

De toestand wordt permanent opgevolgd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via het provinciaal informatiepunt www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Politiebesluit
Bijlage politiebesluit