Evenement organiseren in Zonnebeke

Wanneer je in Zonnebeke een evenement wil organiseren, kun je raad vragen bij de dienst evenementen. Zij maken voor jou een evenementendossier op. Natuurlijk hoef je niet voor elk evenement langs te komen. Het gaat vooral om fuiven, wielerwedstrijden, braderieën en festivals. Niet zeker of je voor jouw evenement een dossier moet indienen? Bij onderstaande gevallen moet je zeker langskomen voor een dossier want je hebt een vergunning nodig!

• Er is security op je evenement.
• Je wil de geluidsnorm overschrijden op je evenement.
• Je organiseert een evenement voor 100 personen of meer.
• Je wil een stuk openbaar domein of openbare weg innemen (tijdelijk verkeersreglement).
• Je evenement heeft impact op de openbare rust en of veiligheid.

Wanneer bovenstaande zaken niet op jouw evenement van toepassing zijn, moet je enkel je evenement
melden door een mail te sturen naar de dienst evenementen.

Infoavond 18 april
Binnenkort zal de aangifte van een evenement volledig digitaal gebeuren via een gloednieuw systeem, maar
voorlopig moet je nog de pdf-documenten op de website gebruiken. Om met het nieuwe systeem te leren werken,
wordt er een infoavond georganiseerd op dinsdag 18 april om 19.30 uur in OC De Leege Platse.

[dienst evenementen | T 051 68 03 80 | E evenementen@zonnebeke.be]