Gemeente- en Stadsmonitor

Gemeente-Stadsmonitor

Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je veilig wandelen en fietsen in onze gemeente? Is er voldoende groen? Ben je tevreden over de voorzieningen en diensten in onze gemeente? Heb je contact met je buren?

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat de inwoners denken over hun gemeente of stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur de driejaarlijkse burgerbevraging 'Gemeente-Stadsmonitor'. De resultaten van deze bevraging geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van hun gemeente of stad. Data, informatie en kennis zijn immers essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen.

In 2018 verscheen de eerste 'Gemeente-Stadsmonitor' met de resultaten van een burgerbevraging in alle Vlaamse gemeenten en steden. Van woensdag 9 september tot eind oktober 2020 zal het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de tweede keer ongeveer 400.000 burgers uit alle Vlaamse gemeenten en steden van 17 tot 85 jaar bevragen. De resultaten van deze nieuwe bevraging zullen in juni 2021 op deze website bekend gemaakt worden. Deze driejaarlijkse bevraging stond aanvankelijk in het voorjaar gepland. Omwille van de coronacrisis besliste het Agentschap Binnenlands Bestuur om de bevraging uit te stellen naar het najaar. Jouw mening over onze gemeente is bijzonder belangrijk! We rekenen er dan ook op dat wanneer jij een brief ontvangt van het Agentschap Binnenlands Bestuur, je ook deelneemt!

Medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging 'Gemeente-Stadsmonitor' is een uniek onderzoek dat in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. Hoe meer personen de vragenlijst invullen, hoe waarheidsgetrouwer de resultaten zijn en hoe beter wij onze dienstverlening kunnen afstemmen op jullie noden.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. Er wordt steeds gehandeld overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Meer info? gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be