Gemeente gaat in beroep tegen vergunning windturbine

De gemeente heeft vandaag vernomen dat de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Mevr. Schauvliege op 9 april  een gedeeltelijke vergunning heeft verleend aan NV Jonckvansteen Weverij voor de plaatsing van 1 windturbine. NV Jonckvansteen Weverij ligt in de Westrozebekestraat 45 te Passendale. De gemeente betreurt deze beslissing.

Het dossier heeft een hele administratieve weg afgelegd. Op 12 oktober 2017 werd de aanvraag voor twee windturbines geweigerd door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente Zonnebeke was tevreden met deze beslissing, gezien zij ook negatief advies had gegeven inzake de plaatsing van de windturbines.

De aanvrager is toen echter in beroep gegaan bij de Minister die besliste dat er toch 1 windturbine geplaatst mag worden.  Eén van de voornaamste redenen waarom deze windturbine toch wordt goedgekeurd, is de ligging ervan. Deze is immers vlakbij het bedrijf en buiten agrarisch gebied. Volgens de motivering zou de plaatsing van deze windturbine dan ook in overeenstemming zijn met alle wettelijke bepalingen alsook met de goede plaatselijke ordening en de onmiddellijke omgeving.

Niet alleen de gemeente verleende een negatief advies. Ook de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie adviseerde negatief.

Indien dergelijke vergunning verleend kan worden in de nabijheid van Tyne Cot Cemetery en op de heuvelrug Westrozebeke, opent dit deuren om overal in Zonnebeke windmolens toe te laten.

De gemeente zal het hier dan ook niet bij laten.

De gemeente laat alvast weten dat ze gebruik zal maken van de beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de verleende vergunning te vernietigen.