Gemeente start met mantelzorgcafé

In september lanceren het zorgcentrum van Zonnebeke en de dienst vrije tijd en welzijn voor het eerst het nieuwe ‘Mantelzorgcafé’. Dit café gaat telkens door in het zorgcentrum van Zonnebeke waar er een voordracht wordt gegeven voor familie en mantelzorgers. Iedereen is van harte welkom! Gratis inkom.


• 14 september: wegwijs in dementie
• 7 december: Mantelzorger, zorg ook voor jezelf
• 8 maart: mantelzorgcafé i.s.m. steunpunt Mantelzorg voor maximum 12 deelnemers
• 7 juni: vroegtijdige zorgplanning

? telkens van 14u30 tot 16u30


[inschrijven via T 051 46 09 90/T 051 48 00 61 of via coordinatoro&b@zorgcentrumsintjozef.be of inschrijvingen@zonnebeke.be]