Gratis juridisch advies: wijziging zitdag in de zomervakantie

Plots kan je terechtkomen in een situatie waarin juridisch advies nuttig kan zijn. Iedereen heeft trouwens recht op juridische bijstand. In het OCMW van Zonnebeke geeft een jurist een eerste antwoord op jouw juridische vragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over huurproblemen, echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, erfenisrecht…

Indien nodig kan de jurist je ook doorverwijzen naar de juiste dienst die je verder zal helpen.

De eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag 14 augustus van 09.00 uur tot 10.30 uur. De daarop volgende maanden gaat de zitdag telkens door op de eerste woensdag van de maand van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Je hoeft geen afspraak te maken, maar neem wel alle documenten mee die met je vraag te maken hebben. Het advies is volledig gratis.