Kandidaten voor adviesraden gezocht

 

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is telkens een jaar met veel vernieuwingen. Niet enkel de bestuursploeg verandert. Ook heel wat adviesraden worden vernieuwd. Adviesraden zorgen voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het bestuur. Om deze adviesraden samen te stellen, gaan we op zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen of naar individuele experts. Afhankelijk van de thematiek of de welbepaalde samenstelling van de adviesraden kan elke vereniging een vertegenwoordiger aanduiden of kunnen onafhankelijke geïnteresseerden zich kandidaat stellen.

De gemeente richt volgende adviesraden in:
illustratie
GECORO
Raad voor Lokale Economie
Jeugdraad
Sportraad
Milieuraad
Bibliotheekcommissie
• 50+ Adviesraad
Adviesraad onroerend erfgoed
Lokaal overleg kinderopvang
Cultuurraad


Deze afvaardiging geldt voor de volledige beleidsperiode van 6 jaar. Indien een vertegenwoordiger toch vroegtijdig afhaakt, dient de vereniging zelf een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden. Indien een onafhankelijk lid afhaakt, staat het bestuur in voor het aanstellen van een vervanger.

Heeft je vereniging interesse of ben je zelf geïnteresseerd om lid te worden van één van onze adviesraden?  Kijk eerst of je in aanmerking komt. Voor sommige adviesraden moet je immers voldoen aan een aantal voorwaarden (zie onder).

Voorwaarden kandidaten GECORO - milieudienst - raad voor lokale economie 

  • Voor de milieuraad kan iedere natuur- en/of milieuvereniging met een actieve werking binnen het grondgebied lid worden. Ook andere belangengroepen zoals landbouwverenigingen, onderwijs, werkgevers, werknemers, sociale organisaties en culturele verenigingen kunnen hun kandidatuur indienen.  De plaatsen voor stemgerechtigde leden zijn echter wel beperkt. Je kan natuurlijk ook niet-stemgerechtigd lid worden wanneer je interesse hebt in de milieuproblematiek maar niet gebonden bent aan een organisatie. Er zijn immers plaatsen vrij om als waarnemer te zetelen in de milieuraad.  Ook politiek mandatarissen zijn niet-stemgerechtigde leden en krijgen 1 vertegenwoordiger per partij.
  • Voor de GECORO zetelen de navolgende organisaties met één persoon (met aanduiding van plaatsvervanger): KMO (Unizo of VOKA), landbouw, werknemersorganisaties, sociale bouwmaatschappijen, onderwijs , culturele verenigingen, derde leeftijd en vier deskundigen inzake ruimtelijke ordening-stedenbouw. Kandidaat deskundigen kunnen zich ook kandidaat stellen als voorzitter van de GECORO.
  • Voor de Raad voor Lokale Economie kunnen volgende kandidaten zetelen: vertegenwoordiger van Unizo Passendale-Zonnebeke, VOKA, handelaars uit Beselare, Zonnebeke, Passendale, Geluveld en Zandvoorde, vrije beroepen, landbouw, horeca, uitbaters B&B, bedrijventerrein Polderhoek, zonnebatjesplatform.        

Ik ben kandidaat! Wat moet ik doen?
Wanneer je lid bent van een organisatie die recht heeft op een plaatsje in een adviesraad, verwittig je die organisatie.  De vereniging zal dan een stemgerechtigd lid en een plaatsvervanger voordragen, die woonachtig moeten zijn in Zonnebeke. 
Wanneer je geen lid bent van een organsatie maar toch graag wil zetelen in een raad, stuur je mail naar communicatie@zonnebeke.be. Omschrijf wie je bent en waarom je graag in de adviesraad wil zetelen (contactgegevens + motivatie).

De deadline voor het indienen van alle kandidaturen is 31 januari 2019! Wacht dus niet te lang met je kandidatuurstelling!