Kapwerken kasteeldomein gestart

De gemeente kocht in 2011 het Passchendaele Memorial Park om het kasteelpark uit te breiden. Bij die uitbreiding is er een volledige heraanleg gebeurd. Dit was nodig want net voor de aankoop van het park rooide de vorige eigenaar immers heel wat grote kaprijpe populieren. Dit zorgde echter voor een sterk verstoorde en natte bodem en zo ook bomen met sterke wortelverstoring.

Na de aankoop maakte de gemeente een oplijsting van de gezonde en zieke bomen. Er werden heel wat nieuwe bomen bijgeplant en er werd beslist om de zieke bomen voorlopig niet te kappen totdat de geplante bomen voldoende gegroeid waren. Nu is de tijd echter rijp om de zieke populieren te rooien omwille van de veiligheid. De bomen die gekapt worden, staan in het bosgedeelte langs de Forestraat. Wanneer deze grote populieren gekapt worden, zal er opnieuw licht in het bos komen voor de nieuwe bomen. Hierdoor zal het bos op termijn volledig herstellen.

Dergelijke grote bomen rooien en het hout wegslepen is geen evidentie en zal zo goed mogelijk opgevolgd worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma in het vellen van bomen, aangesteld door de VZW Bosgroep Leie en IJzer.