Maatregelen waterschaarste

Het is momenteel bijzonder warm in onze provincie en het heeft de laatste maand(en) amper geregend. De komende weken blijft het ook warm en droog. Hierdoor daalt het waterpeil in onze waterlopen  zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. 
Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. Het water voor mens en dier krijgt altijd voorrang en er moet zuinig en efficiënt omgesprongen worden met water in het algemeen.  Wie zich niet de regels houdt, riskeert een boete tot 1600 euro.

Beperkende maatregelen voor watergebruik

  • Het is verboden om drinkwater te gebruiken voor niet-essentiële zaken zoals het vullen van zwembaden van meer dan 100liter, voor het afpsoelen van motorvoertuigen en voor het besproeien van grasvelden.

  • Er geldt een algemeen captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen voor alle toepassingen tot nader order.

  • Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan, hoewel ook daar de peilen sterk dalen. Voor een captatie uit een bevaarbare waterloop moet je melding doen of een vergunning aanvragen, naargelang de gebruikte hoeveelheid (meer info op  vind je hier)

  • Beregening is enkel nog toegelaten ’s nachts: van 18u00 tot 10u00. Alle soorten ‘beregenen’ zijn hierbij inbegrepen: professioneel of privé, landbouw en niet-landbouw. Bijvoorbeeld: gewassen op het veld, sportvelden, plantsoenen….

  • Alle details lees je in het politiebesluit van de Gouverneur

Brandgevaar

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar. In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een rook- en vuurverbod.

Kleine aanpassing beregening  - update 2 augustus 2018

Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg. De blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie vormen opnieuw een tegenslag voor de landbouwers, die er water tappen. Meer mogelijkheden om te beregenen biedt wat ademruimte. Ook stelde gouverneur Decaluwé vandaag aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen. De waterkwaliteit blijft een aandachtspunt: de verziltingswaarden in poldergebieden en de kans op algenbloei nemen toe. In het Kanaal Roeselare-Leie zijn blauwalgen vastgesteld. Er geldt een captatieverbod voor deze bevaarbare waterloop. Contact met of inname van besmet water kan immers schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Ondertussen blijft de droogte aanhouden. De afgelopen dagen was er lokaal wat neerslag in West-Vlaanderen. Enkel de regio rond Poperinge kreeg behoorlijk wat regen. De weersvoorspellingen geven nog steeds geen verandering aan. Gouverneur Decaluwé pleit verder voor doordacht, spaarzaam waterverbruik. Met het West-Vlaams overleg over de waterschaarste werd deze namiddag de situatie besproken. Drinkwater voor mens en dier blijft een aandachtspunt. De maatregelen blijven behouden met een beperkte versoepeling: besproeien met regen- of putwater, beregenen van gewassen kan vanaf 2 augustus tussen 18u en 10u. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks. Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be.