Nieuw lid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019 legde mevrouw Agnes Denorme de eed af als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Toen werd bepaald dat haar mandaat tot en met 31 december 2020 zou lopen. Mevrouw Patricia Vandamme werd aangeduid als haar opvolger. In zitting van 11 januari 2021 werd zij vervolgens als verkozen verklaard. Ze neemt het mandaat als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst op tot en met 31 december 2022.

Gisteren, op 14 januari 2021, legde Patricia Vandamme de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Nele Dejonghe.

Eedaflegging