Nieuw vanaf 1 januari: gratis juridisch advies!

Plots kan je terechtkomen in een situatie waarin juridisch advies nuttig kan zijn. Wist je trouwens dat iedereen recht heeft op juridische bijstand? Daarom kunnen inwoners vanaf januari 2018 gratis juridisch advies inwinnen bij het OCMW hier in Zonnebeke.

Wat houdt het juridisch advies juist in?
Een jurist geeft een eerste antwoord op je juridische vragen. Je krijgt bijvoorbeeld informatie over (ver) huurproblemen, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe je beroep kunt aantekenen tegen een beslissing, echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, erfenisrecht, beslag op je loon en ga zo maar verder.
Indien nodig kan de jurist je ook doorverwijzen naar de juiste dienst die je zal verder helpen, bijvoorbeeld naar een notaris, vakbond of advocaat.

Hoe gaat het in zijn werk?
Het gaat om een eerste advies en bijstand. De bedoeling is dat je een beeld krijgt van je rechten en plichten. Elke eerste woensdag van de maand kun je langskomen op het gemeentehuis tussen 17 en 18.30 uur. De eerste zitdag is op woensdag 10 januari. Je hoeft geen afspraak te maken, maar neem wel alle documenten mee die met je probleem te maken hebben. Zoals eerder aangegeven, is het advies volledig gratis.