Nieuwe algemeen directeur waarnemend aangesteld tot officiële eedaflegging in gemeenteraad

Gisterenavond kwam het college van burgemeester en schepenen in spoed bijeen om Sigurd Verstraete aan te stellen als nieuwe algemeen directeur. Tot zijn officiële eedaflegging in de gemeenteraad van 11 februari oefent hij deze functie waarnemend uit.
Het gemeentebestuur van Zonnebeke streefde naar een zo snel mogelijke opstart van de nieuwe algemeen directeur. Samen met het gemeentebestuur van Heuvelland werd dan ook gezocht naar een overeenkomst. Sigurd Verstraete was immers 18 jaar lang gemeentesecretaris in Heuvelland.

De nieuwe algemeen directeur kijkt uit naar zijn toekomst in Zonnebeke. “Samen met het personeelsteam wil ik verder bouwen aan een gemeente Zonnebeke die ten dienste staat van alle inwoners.”
Het gemeentebestuur van Zonnebeke wil ook de vorig waarnemend algemeen directeur Philippe Awouters bedanken voor het uitoefenen van deze functie tijdens de afgelopen zeven maanden. “Ook met Philippe kenden wij een zeer aangename samenwerking, aldus Jan Vandoolaeghe. Wij wensen hem dan ook nog veel succes toe in zijn verdere carrière.”