Ontruiming begraafplaatsen

In de loop van 2017 worden de begraafplaatsen op Groot-Zonnebeke ontruimd.

Volgende graven worden bovengronds geruimd:
- de graven waarvan de concessie niet werd verlengd
- de graven waarvan de grafrust (10 jaar) verstreken is en waarvoor geen aanvraag tot verplaatsen naar een concessieperk werd aangevraagd.

De ontruiming werd gedurende een jaar aangekondigd:
- via bordjes die aan de betrokken graven werden bevestigd en
- via de lijst in de kast op de begraafplaats.
Op die manier werden de nabestaanden op de hoogte gebracht en konden ze contact opnemen met de dienst burgerzaken.

In 2017 worden de graven ontruimd die bekendgemaakt werden in 2014 en 2015.

Raadpleeg hier de lijst met ontruimingen.