Openbare verlichting dooft extra nacht

Op 1 april 2014 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de openbare verlichting langs gemeentewegen tijdens de week voortaan te doven tussen 23.00 en 06.00 uur. De dorpskernen en gewestwegen bleven wel verlicht. De milieuvriendelijke maatregel betekende ook een serieuze besparing. Nu, exact drie jaar later, werd de situatie geëvalueerd. Tijdens de afgelopen drie jaar betekende het doven van de verlichting geen daling van de veiligheid. Het aantal verkeersongelukken daalde, alsook het aantal inbraken. Uit de recente ‘Nu ist an joen’-bevolkingsbevraging blijkt ook dat de inwoners zich heel veilig voelen en geen problemen hebben met het doven van de verlichting ’s avonds laat en ’s morgens vroeg. Na deze gunstige evaluatie besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de openbare verlichting een extra nacht te doven. Voortaan zal de openbare verlichting langs gemeentewegen gedoofd worden van zondag- t.e.m. donderdagnacht tussen 23.00 en 06.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de openbare verlichting langs gemeentewegen wel branden. Voor de dorpskernen en gewestwegen verandert er niets. Deze maatregel ging starten op 1 april 2017 maar omdat Eandis vroeger klaar is met de voorbereidende werken, wordt het regime nu al toegepast.