Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Ieper

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging publieke raadpleging over de startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Ieper (Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke)

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14 april 2022 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Ieper (Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke) goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van 2 mei 2022 tot en met 1 juli 2022.

Het PRUP Bedrijvigheid economische subregio Ieper is raadpleegbaar op west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad-/gemeentehuis van de steden en gemeenten uit de subregio Ieper.

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het digitaal inspraakformulier op west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeenten uit de subregio Ieper.

Er wordt een webinar georganiseerd op 3 mei 2022 om 19 uur en verschillende infomarkten waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn: op 17 mei 2022 tussen 16 en 20 uur in OC De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren; op 18 mei 2022 tussen 16 en 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke en op 24 mei 2022 tussen 16 en 20 uur in OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, 8950 Heuvelland (Westouter). Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor deze momenten.