Personeel in dienst? Schrijf hen in bij de RSZ!

Wanneer je iemand tewerkstelt, is het belangrijk dat je hem of haar aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ook moet je personeel verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen. Doe je dit niet, dan riskeer je één of meerdere boetes!
Meer informatie? Raadpleeg de website van de RSZ via www.socialsecurity.be of via het nummer 025 11 51 51.