Prijsstijging van de vuilniszakken vanaf 1 januari 2020

Nieuwe huisvuilzakken en stickers zijn te koop aan het onthaal vanaf 1 januari.

De stickers moeten echter maar geplakt worden vanaf 1 maart!

Meer info: mirom.be!

 

Klik hier voor de vijf vaakst gestelde vragen!

 

Tegen 2022 moeten de restafvalcijfers drastisch naar beneden van de Vlaamse overheid. Op basis van een huisvuilzakanalyse die MIROM Roeselare in 2018 liet uitvoeren, is er een nieuw beleidsplan dat de inwoners ertoe aanzet om verspild voedsel te vermijden en om nog beter te sorteren. Een prijsverhoging van de afvalzak, sensibiliseringscampagnes rond voedselverspilling, thuiscomposteren en kippen moeten inwoners ertoe aanzetten minder restafval te produceren.

Gooi voedsel niet zomaar weg!
MIROM Roeselare liet in 2018 een grootschalige analyse van de restafvalzakken uitvoeren. Een inwoner uit de “MIROM Roeselare”-regio produceerde gemiddeld 158 kg restafval, terwijl de Vlaamse overheid een doelstelling van 145 kg oplegt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 26 kg hiervan pure voedselverspilling is (etensresten en ongeopende producten buiten vervaldatum). “Naast de overbodige kosten voor de ophaling en verwerking van afval, zijn dit vermijdbare uitgaven voor de burger. Bewust aankopen, goed bewaren en koken met restjes betekent dubbele winst voor de inwoner. De komende jaren wil MIROM Roeselare hierover dan ook nog meer communiceren en initiatieven opzetten”, geeft Henk Kindt (voorzitter MIROM Roeselare) mee.

Beter sorteren
Het principe “de vervuiler betaalt” moet de burger ook aanzetten tot meer en beter sorteren. Uit hetzelfde grootschalige onderzoek blijkt dat een inwoner uit MIROM Roeselare jaarlijks maar liefst 31 kg recycleerbaar afval in zijn afvalzak dropt. Dat gaat onder meer over PMD, papier en karton, textiel… “We zijn blij dat we als één van de eerste intercommunales konden instappen in de uitbreiding van de sorteerregels voor de blauwe zak”, vertelt Henk Kindt. “Maar we merken dat de burger deze blauwe zak nog te weinig optimaal vult. Zo vergeten de mensen vaak nog dat ook andere plastic verpakkingen zoals bloempotjes, folies, vleesschaaltjes, yoghurtpotjes, etc. in de blauwe zak mogen en dus niet meer thuishoren in de restafvalzak.”

Prijs restafvalzak stijgt naar 1,70 euro
“Vanuit de overheid moeten steden en gemeenten rekening houden met de effectieve kostprijs voor ophaling en verwerking van restafval”, legt Koen Van Overberghe (algemeen directeur MIROM Roeselare) uit. “De laatste prijsaanpassing dateert van 2014, bijna zes jaar geleden, maar intussen zijn de inzamelkosten, de productiekosten van de afvalzakken en de milieuheffingen sterk toegenomen. Indien de gemeenten het beleidsplan definitief goedkeuren, betaal je vanaf 1 januari 1,70 euro voor een grote restafvalzak en 0,85 euro voor een kleine. De prijs van de PMD-zak zou beperkt stijgen van 0,125 euro naar 0,15 euro. Ook de kostprijs voor grof vuil op de recyclageparken zou in verhouding aangepast worden.” We willen hiermee het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen, dit zet mensen ertoe aan om na te denken over hun afval. Bij collega-intercommunales heeft een prijsstijging al bewezen dat er daarna minder afval in de restafvalzak verdwijnt.

Bespaar tot 41 euro op jaarbasis
Door goed te sorteren en geen voedsel te verspillen hoeft deze prijsstijging dus niet per se financieel voelbaar te zijn voor de inwoners. Berekeningen leren dat een gezin ondanks de prijsverhoging, gemakkelijk 28 euro op jaarbasis kan uitsparen als ze bewuster sorteren en minder voedsel verspillen. Start je dan nog een compostvat op of neem je kippen, dan kan dat oplopen tot 41 euro op jaarbasis. Naast de financiële voordelen zijn er ook voordelen op andere vlakken. Zo leidt het beperken van de voedselverspilling en het beter sorteren bijvoorbeeld direct tot minder CO2-uitstoot. Met beperkte inspanningen kan iedere burger ook op die manier dus rechtstreeks bijdragen aan een beter klimaat.

Gebruik voortaan kleine zakken!
Naast de grote restafvalzakken bestaan er ook kleine restafvalzakken. Deze zijn qua inhoud en prijs de helft van de grote afvalzakken en kosten vanaf 1 januari 0,85 euro. De verwachting is dat gezinnen door beter te sorteren en afval te voorkomen, sneller zullen overstappen naar de kleine afvalzakken.

Hamsteren is zinloos
De prijsstijging van de afvalzakken gaat in vanaf 1 januari 2020, maar nu massaal zakken aan het huidige tarief inkopen heeft geen zin. De nieuwe zakken krijgen een nieuwe opdruk, de afmetingen, de kleur en het model blijven behouden. De huidige restafvalzakken zijn vanaf 1 januari gedurende een beperkte overgangsperiode nog geldig. Daarna enkel nog als ze voorzien zijn van een officiële sticker. Zo’n stickers (0,40 euro voor de grote en 0,20 voor de kleine) zal je vanaf 1 januari kunnen aankopen in het gemeentehuis en bij MIROM Roeselare. Je hoeft ze echter pas te plakken vanaf 1 maart! Tot en met 29 februari blijven de oude afvalzakken tellen. De PMD-zak wijzigt van uitzicht, maar de oude zakken blijven geldig.

Waar?
Deze afspraken en de nieuwe prijzen gelden voor de inwoners van Roeselare, Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke. De afvalzakken voor MIROM Roeselare en MIROM Menen (Menen, Wevelgem en Wervik) zullen vanaf 2020 verschillend zijn. Het wordt dus goed opletten dat je als inwoner de juiste afvalzakken en/of stickers aankoopt.

Meer info?
Koen Van Overberghe
Algemeen Directeur MIROM Roeselare
koen.van.overberghe@mirom.be
051/26.03.55
mirom.be