Procedure voor omgevingsvergunningen in navolging van de genomen maatregelen ihkv COVID-19

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om, waar mogelijk, zo snel mogelijk stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Het besluit van de Vlaamse Regering kan je hier vinden: de maatregelen worden hier in detail toegelicht. 

Er is nog geen informatie over mogelijke oplossingen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten.

Indien je geen antwoord vindt op jouw vraag na het lezen van de bovenvermelde documenten, dan kan je jouw vraag richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Klik hier voor de lopende openbare onderzoeken die worden opgeschort en heropstarten op 25 april (deze termijn kan nog verlengd worden).