Provincie West-Vlaanderen - Captatieverbod

Vanaf 3 juni 2020 is het verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen van het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek - Hertsbergebeek en de Bornebeek.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Overtredingen op het politiebesluit worden bestarft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8), of met één van deze straffen alleen.

Dit besluit vervangt integraal het politiebesluit van de gouverneur van 25 mei 2020  betreffende capatatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek - Hertsbergebeek en de Bornebeek en geldt vanaf 3 juni 2020. Het besluit blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

Het volledige politiebesluit van de provincie West-Vlaanderen en kaarten van de stroomgebieden kan je hier vinden.

(Publicatiedatum: 5 juni 2020)