Recent gevallen ziekte van Newcastle ontdekt: maatregelen pluimvee

Het voedselagentschap ontdekte recent een aantal gevallen van de ziekte van Newcastle. Dit is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen, gelden er tijdelijke maatregelen: 

In België geldt er een verbod 
- op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (uitzondering: wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;
- om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen).

Meer info vind je op de website van het voedselagentschap.