Schepencollege verduidelijkt beslissing in dossier Obin Passendale

In oktober 2016 kende het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning toe aan dhr. Obin voor het bouwen van twee pluimveestallen met bijhorende voedersilo's en voederlokaal in de Klijtbuntestraat 2 te Passendale. Voorwaarde was wel dat dhr. Obin de Klijtbuntestraat en de toegangsweg van de Klijtbuntestraat tot aan het bedrijf op eigen kosten ging verbreden en voorzien van duurzaam materiaal, geschikt voor zwaar transport. Ook moest dhr. Obin voldoende ruimte voorzien voor een brede groenzone.
De beslissing van 2016 blijft gelden. De keuze om de ontsluiting via de Klijtbuntestraat te behouden, werd na rijp beraad genomen. Volgende argumenten speelden hierin een cruciale rol:

  • Het extra transport zal volgens de aangevraagde milieuvergunning gemiddeld 10 bijkomende ritten per week bedragen.
  • De lengte van de aansluiting via de Klijtbuntestraat bedraagt 830 meter, via de Kleine Roeselarestraat en de Westrozebekestraat zou de lengte oplopen tot 2 kilometer.
  • De snelheid en de frequentie van het verkeer werden door de politie gecontroleerd. Hun metingen gebeurden op 3 verschillende dagen en op verschillende tijdstippen. Een klein aantal passanten, 0,05% of 8 op 164 om precies te zijn, werd betrapt op overtreden snelheid. De politie concludeerde hierop dat er geen wegaanpassingen hoeven te gebeuren.
  • De aanvrager zal zelf instaan voor de kosten voor het verbreden van de weg. Dit werd reeds door dhr. Obin nageleefd.
  • Doorgaand verkeer naar het bedrijf van dhr. Obin verbieden via de Klijtbuntestraat zou automatisch leiden tot meer verkeer via de langere en niet aangepaste ommeweg via de Kleine Roeselarestraat en de Doornkouterstraat.

Het gemeentebestuur begrijpt dat niet iedereen achter deze keuze zal staan. Het bestuur probeert echter steeds het algemeen belang na te streven. Alle voor- en nadelen, verschillende argumenten en adviezen werden naast elkaar gelegd. Lokale economie verzoenen met lokale mobiliteit is streven naar een evenwicht waarbij de belangen van iedereen in rekening dienen te worden gebracht.
Het bestuur bedankt iedereen alvast voor het begrip.