Update van de lopende werken - Zandvoorde

Fase 1: de Komenstraat en zijstraten zijn voor 95% afgewerkt. De toplaag in asfalt wordt nog aangelegd samen met de asfaltverharding van fase 2. Dit zal tegen 1 september afgerond zijn. Dan zijn de Komenstraat en alle zijstraten (fase 1) en de Houtemstaat (1e deel fase 2) volledig af.

Fase 2: de werken in Zandvoorde gaan een volgende deelfase in en het tijdelijk ophaalpunt (restafval, PMD,...) op de Zandvoordeplaats nr. 54 ligt nu in de werfzone en is ontoegankelijk geworden. Daarom heeft de aannemer het verplaatst naar de Zandvoordeplaats tussen de kerk en huisnr. 32.


locatie huisvuilophalinglocatie huisvuilophaling 2

Fase 3: de vermoedelijke startdatum van fase 3 (Zandvoordestraat & Kruisekestraat) is begin september 2020.

 
Meer info?  www.zonnebeke.be/omgeving/wegenwerken 


Dienst openbare werken en riolering,
051 68 03 87, openbare.werken@zonnebeke.be