Vergunning openbaar domein/evenement aanvragen via EagleBe

Zowel (wegen)werken als evenementen hebben vaak impact op de verkeersmobiliteit: een straat die tijdelijk wordt afgesloten, een omleiding die wordt ingesteld, een voetpad dat niet toegankelijk is, een sportwedstrijd waarbij verschillende openbare wegen gebruikt worden.

Sinds 1 juli wordt gewerkt met nieuwe software waardoor het voor jou eenvoudiger wordt om een vergunning aan te vragen en waarbij het lokaal bestuur je aanvraag gemakkelijker kan verwerken.

EagleBe is een vergunningsplatform voor bijvoorbeeld wegenwerken, containers, stellingen, terrassen, wielerwedstrijden, evenementen waarbij steeds het globaal overzicht behouden wordt. In dit digitaal systeem ziet elk aanvraagformulier er hetzelfde uit, maar wordt dynamisch opgebouwd naargelang het type van de inname.