Voorstelling nieuw schepencollege

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober neemt de partij #TEAM8980 het heft in handen. Zij leveren de nieuwe leden af voor het schepencollege van Zonnebeke voor de bestuursperiode 2019-2024. Het nieuwe college telt zes leden. Naast de burgemeester en de wettelijke vier schepenen, wordt bijkomend ook een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) aangesteld. Hij wordt van rechtswege als schepen toegevoegd aan het college.

De namen en bevoegdheden voor het schepencollege 2019-2024 zijn ondertussen gekend. Dirk Sioen blijft burgemeester van onze gemeente. Dat betekent dat hij van rechtswege bevoegd is voor brandweer, politie en openbare veiligheid. Naast de wettelijk geregelde bevoegdheden wordt hij ook bevoegd voor openbare werken, preventie, nutsvoorzieningen en riolering. Na 4 jaar zal Dirk Sioen het burgemeesterschap doorgeven aan Ingrid Vandepitte. Dirk Sioen bljift daarna wel schepen.

Eerste schepen wordt Ingrid Vandepitte. Ruimtelijke ordening, wonen, patrimonium en landbouw worden haar nieuwe bevoegdheden. Daarnaast blijft ze cultuur, communicatie en lokale economie onder haar vleugels nemen.

Jan Vandoolaeghe is de tweede schepen. Hij neemt sport, burgerzaken, onderwijs, personeel en feestelijkheden voor zijn rekening. Na vier jaar, verhuist cultuur van Ingrid Vandepitte naar Jan Vandoolaeghe.

Nieuwkomer Koen Meersseman richt als derde schepen zijn pijlen op financiën, jeugd, mobiliteit, kerkfabrieken en IT.

Het vierde schepenambt wordt opgesplitst. Sabine Vanderhaeghen neemt deze functie op zich voor de eerste drie jaar. Daarna wordt ze opgevolgd door Johan Demonie. Sabine wordt bevoegd voor toerisme, dierenwelzijn, volksgezondheid, senioren, milieu, duurzaamheid, de groendienst en het recyclagepark. Johan neemt na drie jaar – op toerisme na - al haar bevoegdheden over en krijgt er ook nog landbouw bij. Toerisme zal na deze schepenswitch verhuizen naar Joachim Jonckheere.

Nieuwkomer Joachim Jonckheere wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt dus als schepen toegevoegd aan het college. Naast de sociale dienst en thuiszorgdiensten (beide OCMW-diensten), neemt Joachim ook de buitenschoolse kinderopvang, sociale huisvesting en het AGB Memorial Museum Passchendaele 1917 op zich. Na drie jaar valt ook toerisme onder hem.

Thijs D’Alleine wordt voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Burgemeester
Dirk Sioen
Laatste 2 jaar schepen
 

 • Brandweer
 • Politie
 • Openbare werken
 • Riolering
 • Preventie
 • Nutsvoorzieningen

 

Eerste Schepen
Ingrid Vandepitte
Laatste 2 jaar burgemeester

 

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Patrimonium
 • Cultuur (eerste 4 jaar)
 • Communicatie
 • Lokale economie
 • Landbouw (eerste 3 jaar)

 

 

Tweede Schepen
Jan Vandoolaeghe

 

 • Sport
 • Burgerzaken
 • Onderwijs
 • Personeel
 • Feestelijkheden
 • Cultuur (laatste 2 jaar)

Derde Schepen
Koen Meersseman

 

 • Financiën
 • Jeugd
 • Mobiliteit
 • Kerkfabrieken & erediensten
 • ICT

Vierde Schepen
Sabine Vanderhaeghen
Opvolger: Johan Demonie

 

 • Toerisme (eerste 3 jaar)
 • Dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Senioren
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Groendienst
 • Recyclagepark
 • Landbouw (enkel voor Johan Demonie na 3j)

 

Voorzitter BCSD en Vijfde Schepen

Joachim Jonckheere
 

 • Sociale Dienst (OCMW)
 • Thuiszorgdiensten (OCMW)
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Sociale huisvesting
 • AGB Memorial Museum Passchendaele 1917
 • Toerisme (laatste 3 jaar)

Voorzitter Gemeenteraad: Thijs D’Alleine