Week van de Opvoeding

Deze week staat de week van de opvoeding eventjes stil bij het ouderschap. OsIO organiseert samen met Huis van het kind een gratis workshop voor ouders met kinderen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar. Je leert samen met je kind waar je grenzen liggen: wat is weerbaar zijn, wat is een stevige basishouding en hoe ga ik hier thuis mee aan de slag? Afspraak op 15 mei van 15 tot 16.30u of van 17 tot 18u30 in OC 't Gelevelt. Inschrijven verplicht via Ria Vermeersch.

Kun je er niet bijzijn op 15 mei? De workshop wordt nog een aantal keer georganiseerd in naburige gemeenten. 
Raadpleeg Lindsey Allewaert voor meer informatie.