Wegenwerken: Wallemolenstraat, Ravestraat, Oude Moorsledestraat, Brouckhof-Zuid

Wallemolenstaat - Ravestraat, Passendale

  • Aard van de werken: structurele herstellingswerken wegdek rijweg en aanleg van bochtverstevigingen.
    • In de Wallemolenstraat wordt de asfaltverharding van de rijweg vernieuwd vanaf huisnummer 2 tot aan het kruispunt met de Ravestraat. Er worden ook bochtverstevigingen in beton aangebracht.
    • In de Ravestraat wordt de asfaltverharding van de rijweg vernieuwd tussen huisnummer 1 en het kruispunt met de Wallemolenstraat.
  • Startdatum: maandag 10 mei. Op vrijdag 7 mei zullen er eventueel al enkele voorbereidende werken gebeuren.
  • Uitvoeringstermijn: vermoedelijk 6 weken.
  • Hinder: tijdens de uitvoering van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. De woningen blijven bereikbaar. De huisvuilophaling en de postbedeling verlopen volgens de normale regeling.
  • Omleiding: er wordt een omleiding voorzien via de Ravestraat, de ’s Graventafelstraat en de Bornstraat en terug.

De inwoners en belanghebbenden zullen vooraf per brief geïnformeerd worden.

Volg de updates hier.

Kruispunt Oude Moorsledestraat - Brouckhof-Zuid, Passendale

Door enkele rioolaansluitingen van de nieuwe verkaveling in de Oude Moorsledestraat moet de KWS-verharding van de rijweg hersteld worden. Op hetzelfde moment zal de rijweg op het kruispunt van de Oude Moorsledestraat met Brouckhof-Zuid vernieuwd worden.

De uitvoering van deze asfalteringswerken zullen twee dagen in beslag nemen en staan gepland op 11 en 12 mei.

Op 11 mei zal er tijdens de werken geen verkeer mogelijk zijn, na de werken zal plaatselijk verkeer worden toegelaten. Op 12 mei is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk en zullen de inwoners van Brouckhof-Zuid dus een dag niet bereikbaar zijn met de wagen. De wijk zal die dag enkel te bereiken zijn met de fiets of te voet.

Voor de inwoners van de Oude Moorsledestraat, Sint-Omaarsfontein en Brouckhof-Oost wordt een omleiding voorzien via Brouckhof-Oost en de Kraaiveldstraat naar het centrum van Passendale en terug.

De inwoners en belanghebbenden zullen vooraf per brief geïnformeerd worden.

Meer info? Dienst infrastructuur, 051 68 03 87, openbare.werken@zonnebeke.be