Werken Langemarkstraat - update

Deze week wordt de rijweg in de Langemarkstraat tussen het jeugdhuis en de Maagdestraat verder opgebroken en worden de nieuwe rijwegdeksels in het midden van de rijweg geplaatst. Daarna brengt de aannemer de fundering terug aan.

Donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei
Op donderdagnamiddag 05/05 wordt de onderlaag in asfalt aangelegd. Hierdoor is er tijdelijk geen enkel verkeer mogelijk. De woningen zijn gedurende deze werken enkel te voet of met de fiets via het voetpad en de pareerstrook bereikbaar.
Vanaf vrijdag 06/05 is er terug plaatselijk verkeer mogelijk voor de inwoners en de aangelanden; doorgaand verkeer blijft verder via de omleiding.
De IJzerweg wordt tweerichtingsverkeer.

Vanaf maandag 9 mei
Vanaf  09/05/2022 wordt dan de laatste fase van de werken aangevat tussen de Maagdestraat (kruispunt inbegrepen) en de rotonde kerk (inbegrepen). Vanaf dan is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk aan de rotonde kerk (Roeselarestraat en Ieperstraat) en in het deel van de Langemarkstraat voor het gemeentehuis.. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Passendalestraat – Schipstraat – Albertstaat – Ijzerweg en omgekeerd. In de Ijzerweg geldt dan tijdelijk tweerichtingsverkeer. Ook de bussen van de Lijn Ieper Roeselare worden dan omgeleid via de Ijzerweg – Albertstraat – Schipstraat naar de Passendalestraat.

De Lijn zal hierover ook nog communiceren aan de bushaltes. Er zal tijdelijke halte voorzien worden in de Albertstraat 16 t.h.v. de belbushalte.

De inwoners van de Langemarkstraat en de bezoekers kunnen tijdens de werken hun wagen parkeren op het gemeenteplein voor het gemeentehuis.