Zonnebeke bedankt voorbeeldige chauffeurs via de Beloofd! Campagne

Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook Zonnebeke blijft er helaas niet van gespaard. ‘Uit de bevolkingsbevraging van twee jaar terug bleek dat er vaak te snel gereden wordt in de dorpscentra. Pijnpunten waren volgens de inwoners toen de Zandvoordestraat, Ieperstraat, Molenstraat, Menenstraat, Wervikstraat en Roeselarestraat. Kort samengevat, bijna elke hoofdbaan die een deelgemeente doorkruist.’, aldus schepen van mobiliteit Koen Meersseman.

Ieperstraat_controlcruisers

‘Ook nu wordt er nog steeds te snel gereden in bepaalde centrumstraten. Vooral in een bepaald stuk van de Ieperstraat duwen chauffeurs te hard op hun gaspedaal en dat baart ons zorgen. De straat bruist van leven door de aanwezigheid van heel wat lokale handelaars en een school. Daarom stapt Zonnebeke mee in de Beloofd!-campagne. We willen positief gedrag belonen en mensen die zich wel aan de snelheidslimiet houden, bedanken. Gisteren ging het gemeentebestuur, tijdens de Week van de Mobiliteit, daarom op pad in de Ieperstraat om de campagne zichtbaar te maken.

De campagne bedankt de ‘control cruiser’. De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken.

Daarom is er nu dus de control cruiser: een positieve term om chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden, te benoemen. Mensen die de campagne mee willen ondersteunen, kunnen hier de poster downloaden (liggend of staand) of een exemplaar komen afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Zo kan iedereen de control cruisers in hun straat bedanken voor hun voorbeeldige rijgedrag. Tijdens de maand oktober loopt dan de bedankingscampagne.

bord control cruiser