Zonnebeke en Wervik naar Raad van State tegen windturbines in Geluwe

Zonnebeke en Wervik blijven zich verzetten tegen de komst van drie windturbines in Geluwe, ter hoogte van de Beselarestraat. Het departement Omgeving heeft na de eerdere vernietiging door de Raad van State toch opnieuw een milieuvergunning afgeleverd voor de drie windturbines in Geluwe.
Weliswaar worden een aantal extra voorwaarden opgelegd, maar toch kunnen Wervik en Zonnebeke niet akkoord gaan met de komst van drie windturbines op die plaats. De inplanting van de turbines gaat in tegen het Ruimtelijk Structuurplan dat bepaalt dat windturbines in die open ruimte niet passen. Daarenboven bestaat er heel weinig draagvlak voor deze windturbines gezien de vele bezwaren van inwoners tijdens het openbaar onderzoek.
Daarom trekken Zonnebeke en Wervik opnieuw naar de Raad van State met oog op een nieuwe vernietiging van deze recente milieuvergunning.