Zonnebeke krijgt label van pleegzorggemeente

Zonnebeke ontving op 16 maart het label van pleegzorggemeente. Het gemeentebestuur wil zich samen met Pleegzorg West-Vlaanderen engageren om kwetsbare jongeren een thuis te geven.

In West-Vlaanderen zijn er ongeveer 1.000 pleeggezinnen. Deze gezinnen vangen kinderen op wiens ouders het moeilijk hebben om voor hen te zorgen. Hoewel al 1.300 kinderen een nieuwe thuis vonden, is er nog steeds nood aan extra pleeggezinnen. Zo’n 200 kinderen en jongeren staan op de wachtlijst en kijken uit naar een warm opvanggezin.

Ook in onze directe omgeving kunnen kinderen of jongeren het thuis moeilijk hebben. Daarom wil Zonnebeke als warme en kindvriendelijke gemeente mee aan de kar trekken om pleegzorg te ondersteunen en lokaal bekend te maken. In onze gemeente zijn er momenteel 9 pleeggezinnen die 11 kinderen opvangen. Door hun inzet kunnen deze kwetsbare jongeren opgroeien in een stabiele en veilige thuisomgeving waar ze liefde, geborgenheid en een sociaal netwerk krijgen. Echter zijn er nog heel wat kinderen op zoek naar een plekje binnen een gezin. Zonnebeke wil die zoektocht mee ondersteunen.

“Als pleegzorggemeente willen we pleegzorg op een laagdrempelige manier bekendmaken bij onze inwoners om zo nieuwe pleeggezinnen te vinden. Samen met Pleegzorg Vlaanderen bekijken we hoe we pleegzorg lokaal een duwtje in de rug kunnen geven”, aldus het bestuur van Zonnebeke. 

Om dit officieel te bezegelen overhandigde Pleegzorg West-Vlaanderen op dinsdag 16  maart het officiële ‘Pleegzorglabel’ aan gemeente Zonnebeke.

Meer info? Sociale dienst, 051 48 01 10, socialedienst@zonnebeke.be

pleegzorggemeente