Al gedacht aan de huursubsidie?

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je misschien een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent:

  • naar een woning van een sociaal verhuurkantoor,
  • of van een ongeschikt, onbewoonbaar verklaarde, gesloopte woning of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • Of je was dakloos en betrekt nu een huuwoning.

Alle voorwaarden kan je vinden op wonenvlaanderen.be/huursubsidie.

Meer info? Woondienst, 051 48 00 63, woondienst@zonnebeke.be, wonenvlaanderen.be/huursubsidie