CO7

CO7 (CultuurOverleg Zeven) (°2005) is het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen de zeven gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. CO7 ondersteunt en initieert intergemeentelijke en andere vormen van samenwerking en netwerking, geeft creativiteit kansen en zorgt voor heldere en doeltreffende communicatie. CO7 zet ook eigen initiatieven op die dat alles bevorderen.

WAARVOOR KAN JE BIJ CO7 TERECHT?

 • De uitwerking van je project (partners vinden, subsidiemogelijkheden bekijken ...)
 • Het bewaren van erfgoed voor de toekomst (digitaal archiveren, inventariseren van erfgoedcollecties, verpakken ...)
 • Het afnemen van interview waarbij verteld wordt over het verleden.
 • Vragen over onroerend erfgoed (gebouwen, archeologie, landschappen) o.a.
  • de uitvoering van archeologische nota's of opgravingen;
  • werken aan of herbestemming van bouwkundig erfgoed;
  • aanvragen van premies voor beschermd onroerend erfgoed; 
  • de opmaak van beheersplannen.

JE KENT CO7 VAN ...

 • CO7 zet eigen projecten op, steunt en begeleidt initiatieven en streeft naar een uniform cultuurbeleid in de regio. CO7 heeft 3 diensten: Archeo7, Cultuurdienst CO7 en Erfgoedcel CO7.
 • CO7 wil regionaal samen doen wat lokaal niet kan. We werken hiervoor samen met kleine en grote partners binnen en buiten de regio. Je vindt meer info over de werking van CO7 op www.co7.be.
 • Bekijk hier de lopende projecten van CO7

CONTACTGEGEVENS

STATUTEN