CO7

CO7 is het samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen 7 gemeenten in de Zuidelijke Westhoek: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

WAARVOOR KAN JE BIJ CO7 TERECHT?
CO7 bouwde een gevarieerd ondersteuningsaanbod uit om kwaliteitsvolle activiteiten op het vlak van cultuur, erfgoed en archeologie te stimuleren en samenwerking te bevorderen.

  • Advies en vorming: CO7 verleent advies op maat aan kleine en grote organisaties en privépersonen. We richten vormingsmomenten in rond bepaalde thema’s zoals vrijwilligers-werking, archeologie, digitalisering van erfgoed, enz.
  • Communicatie: CO7 neemt culturele activiteiten uit de 7 gemeenten graag op in haar communicatie. Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op Facebook (cozeven) om op de hoogte te blijven van onze acties én de laatste weetjes. Het volledige cultuuraanbod uit de regio wordt gebundeld op www.uitindewesthoek.be. Je kunt er niet alleen activiteiten zoeken, maar ook zelf ingeven.
  • Logistieke uitleendienst: CO7 leent kosteloos materiaal uit aan organisaties en privépersonen voor culturele activiteiten in de CO7-regio. CO7 ontleent onder meer: tentoonstellingsmateriaal (kaders, tentoonstellingspanelen, bustes, …), multimedia (scanner, laptop, beamer, projectiescherm, …) en opnamemateriaal (digitale recorder, videocamera, …).
  • Financieel (projectsubsidies): CO7 ondersteunt erfgoedprojecten met subsidies. De financiële ondersteuning door CO7 vervangt de bestaande financiële en andere ondersteuning binnen de 7 CO7-gemeenten niet, maar is er aanvullend aan. Erfgoedprojecten hebben betrekking op het roerend en immaterieel erfgoed. De inhoudelijke kwaliteit van het project, de regionale samenwerking en de publiekswerking zijn belangrijke beoordelingscriteria. Het project mag niet op regelmatige basis herhaald worden (het mag bijvoorbeeld niet tot de structurele werking van een organisatie behoren). Indiendata: 1 januari, 1 mei en 1 oktober Maximumbedrag: 1250 euro
  • Download flyer

JE KENT CO7 VAN ...

  • De regionale erfgoedbank ‘WESTHOEK verbeeldt’, Historische Kranten, Erfgoeddag, Boekenkaftdag, Kunstendag voor Kinderen, de erfgoedhaltes, Erfgoedkids 2.0, Straat van Kaat, de archiefbrochure, Cinema Nostalgie of de archeologische opgravingen in de regio …
  • CO7 zet eigen projecten op, steunt en begeleidt initiatieven en streeft naar een uniform cultuurbeleid in de regio. CO7 heeft 3 diensten: Archeo7, Cultuurdienst CO7 en Erfgoedcel CO7.
  • CO7 wil regionaal samen doen wat lokaal niet kan. We werken hiervoor samen met kleine en grote partners binnen en buiten de regio. Je vindt meer info over de werking van CO7 op www.co7.be.

CONTACTGEGEVENS

Ben je op zoek naar meer informatie over cultuur, erfgoed en archeologie in de Zuidelijke Westhoek? Heb je ideeën voor een leuk project in de regio? Wil je graag meewerken aan één van onze projecten? Je bent van harte welkom. Neem contact op met de cultuurverantwoordelijke in jouw gemeente of bel of mail ons.

CO7
Grote Markt 1
8970 Poperinge
T  057-34 66 94
info@co7.be
W www.co7.be

ARCHEO7
archeologie@co7.be

ERFGOEDCEL CO7
erfgoedcel@co7.be

CULTUURDIENST CO7
info@co7.be