CO7

logoCO7 is het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek. CO7 zet eigen projecten op, adviseert en ondersteunt. Overleg en samenwerking staan centraal in de werking.

De organisatie

CO7 heeft drie deelwerkingen die zich inzetten voor een specifiek beleidsdomein. Iedere dienst wordt bijgestaan door een stuurgroep die advies geeft aan het bestuur van CO7.

Sinds 2008 is er binnen CO7 een afzonderlijke cultuurdienst die actief is op het vlak van sociaal-cultureel werk (amateurkunsten, verenigingsleven, bibliotheken, vorming, cultuurcentra) en kunsten. Sinds 2020 neemt CO7 een regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

De erfgoedcel van CO7 is actief op het gebied van het roerend en immaterieel erfgoed.werkingsgebied

Sinds 2016 is CO7 erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). De werking van de dienst ging van start vanaf 2017 en omvat archeologie, monumenten en landschappen. De werking rond landschappelijk erfgoed gebeurt in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek.

  • CO7 bouwt bruggen: we netwerken en willen actief betrekken.
  • CO7 is open: we zijn dichtbij. We zorgen voor ontmoeting.
  • CO7 deelt kennis: we bouwen expertise op en delen ze.
  • CO7 is duurzaam: we dragen bij aan een duurzame samenleving.
  • CO7 is geëngageerd: we zijn dynamisch en gedreven. We willen goesting geven.

CO7 werkt samen met

Academies, archieven, architecten, archeologische bedrijven, beleidsmakers, bibliotheken, bouwheren, buurtwerkers, cultuurcentra, cultuurraden, cultuurdiensten, vrijetijdsdiensten, diensten ruimtelijke ordening, erfgoedbeheerders, erfgoedverenigingen, jeugdwerk, gemeenten, heemkringen, kerkbesturen, kunstenaars, leerkrachten en scholen, musea, natuurorganisaties, professionelen, verenigingen, vrijwilligers…

partners

Team

Het CO7-team bestaat uit acht personeelsleden:

Contacteer CO7

Stadhuis Poperinge

Grote Markt 1

8970 Poperinge

057 34 66 94

info@co7.be

Volg CO7

www.co7.be

Facebook

Youtube

Vimeo

Statuten