Aankondigingsborden openbare weg

De gemeente kan enkel vergunningen uitreiken voor borden langs gemeentewegen: 's Graventafelstraat, Grote Roeselarestraat, Moorsledestraat, Langemarkstraat, Zandvoordestraat, Zillebekestraat en Dadizelestraat + langs gewestwegen! Je hebt steeds een vergunning nodig!
Borden langs gewestwegen zijn verboden volgens de zonale politieverordening. Gewestwegen: Menenstraat, Briekestraat, Westrozebekestraat, Molenstraat, Passendalestraat, Beselarestraat, Wervikstraat, Roeselarestraat, Ieperstraat. Je hebt steeds een vergunning nodig!

Borden langs gemeentewegen

De aanvraag gebeurt  het meldingsformulier 

Voorwaarden / Nadere uitleg:

 • Borden of affiches mogen NOOIT aangebracht worden op volgende plaatsen :
  • Op de rotonde De Brieke.
  • Openbare gebouwen, beschermde monumenten.
  • Aan de openbare weg palende afsluitingen en omheiningen.
  • Aan verkeersborden, -lichten, wegwijzers, straatmeubilair, verlichtingspalen.
  • Constructies van nutsmaatschappijen en openbare diensten.
 • Er mogen geen borden geplaatst worden of bepijling aangebracht worden van activiteiten die niet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente.
 • De plaatsing van de publiciteitsmiddelen mag de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang brengen.
 • De publiciteitsmiddelen mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.
 • In geen geval mag de oppervlakte 4 m² overschrijden.
 • De naam en adres van de aanvrager moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden.
 • Voor eventuele opstelling op het openbaar domein van de gewestwegen dient een vergunning verkregen te worden van Het Agentschap Wegen en Verkeer – Omloopstraat 1 – 8900 Ieper.
 • De gewestwegen zijn : Menenstraat, Briekestraat, Westrozebekestraat, Molenstraat, Passendalestraat, Beselarestraat, Wervikstraat, Roeselarestraat en Ieperstraat tot een de rotonde Brieke.
 • De toelating van het Agentschap Wegen &Verkeer  is slechts geldig indien de gemeente eveneens een vergunning aflevert. 
 • Voor de plaatsing van borden op privédomein moet geen aanvraag gedaan worden.  Dit wil niet zeggen dat de borden niet moeten geplaatst worden zoals een goede huisvader dit zou doen...