Geluid

Enkele formaliteiten die je zeker niet uit het oog mag verliezen bij het organiseren van een evenement!

SABAM Billijke vergoeding Geluidsnorm

 

SABAM:

Sabam is de vergoeding voor de auteur van de muziek.

De gemeente betaalt een forfait voor Sabam voor volgende zalen:

  • OC 't Zonnerad
  • OC De Leege Platse
  • OC 't Gelevelt
  • OC Santforde

Als je daar een activiteit organiseert, hoef je geen sabam meer aan te vragen en/of te betalen!

Let wel!: dit forfait telt niet voor fuiven, toneel en optredens (zowel gratis als betalend). In dit geval moet je wel vooraf (drie weken op voorhand) sabam aanvragen. Je krijgt achteraf de factuur. Vraag dit tijdig aan, want wie te laat aanvraagt, betaalt meer!

Contact:

Aarlenstraat 75 - 77
1040 Brussel

T 02 286 15 81
frontoffice@sabam.be
Website

Top

Billijke vergoeding:

De billijke vergoeding is de vergoeding die je als organisator van een evenement moet betalen als er publiek muziek wordt gespeeld.

Goed nieuws voor organisatoren van lokale, kleinschalige evenementen: de Vlaamse Overheid neemt de billijke vergoeding van hen over. Dit geldt echter niet voor fuiven!

Via deze website kom je te weten of jouw initiatief in aanmerking komt. Je kunt er ook een aangifte indienen en het tarief berekenen.

Voor fuiven moet je zelf contact nemen met het inningskantoor van de billijke vergoeding. Dit vind je ook terug op hun website.

Top

Geluidsnorm:

De overheid hanteert een strengere regelgeving betreffende de geluidsnorm bij het gebruik van de gemeentelijke gebouwen. De norm die vanaf nu geldt is 85 decibel. Concreet wil dit zeggen dat alle activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, de geluidsnorm van 85 decibel niet mag overschreden worden. Afwijkingen tot 95 decibel worden toegestaan, indien er op voorhand een aanvraag wordt ingediend bij het schepencollege. Deze maatregel wordt toegepast om blijvende gehoorschade, die optreedt vanaf 95 decibel, te voorkomen. Deze aangifte kun je doen via EagleBe. (Hoe werkt EagleBe?)

Voor meer informatie, contacteer de milieudienst, voor de uitzonderingen, contacteer de evenementendienst.

Top